<--! .. (Bildrahmen bekommt standardmäßig font-Farbe) .. //-->